Cayma Hakkı

 1. Mesafeli Sözleşmelerde Tüketici, Yedi Gün İçerisinde Herhangi Bir Gerekçe Göstermeksizin ve Cezai Şart Ödemeksizin Sözleşmeden Cayma Hakkına Sahiptir. Cayma Hakkının Kullanıldığına Dair Bildirimin Bu Süre İçinde Yazılı Olarak Bildirilmesi Yeterlidir.
 2. Cayma Hakkı Süresi, Malın Teslimine İlişkin Sözleşmelerde, Tüketicinin Malı Teslim Aldığı Günden İtibaren, Diğer Sözleşmelerde İse Sözleşmenin Akdedildiği Günden İtibaren İşlemeye Başlar.
 3. Satıcı veya Sağlayıcının 5' inci ve 6' ıncı Maddelerde Belirtilen Yükümlülüklerini Yerine Getirmemesi Hâlinde, Cayma Hakkı Süresi Üç Aydır. Bu Süre, Malın Teslimine İlişkin Sözleşmelerde, Tüketicinin Malı Teslim Aldığı Günden İtibaren, Diğer Sözleşmelerde İse Sözleşmenin Akdedildiği Günden İtibaren İşlemeye Başlar. Ancak 5' inci ve 6' ıncı Maddelerde Belirtilen Yükümlülüklerin, Üç Aylık Süre İçerisinde Yerine Getirilmesi Hâlinde, Birinci Fıkrada Belirtilen Yedi Günlük Cayma Hakkı Süresi, Söz Konusu Yükümlülüklerin Yerine Getirildiği Günden İtibaren İşlemeye Başlar. Cayma Hakkının Kullanıldığına Dair İrade Beyanının Bu Süre İçinde Yazılı Olarak Bildirilmesi Yeterlidir.
 4. Taraflarca Aksi Kararlaştırılmadıkça Tüketici, Aşağıdaki Sözleşmelerde Cayma Hakkını Kullanamaz.
  a. Cayma Hakkı Süresi Sona Ermeden Önce, Tüketicinin Onayı İle Hizmetin İfasına Başlanan Hizmet Sözleşmeleri
  b. Fiyatı Borsa veya Teşkilatlanmış Diğer Piyasalarda Belirlenen Mallara İlişkin Sözleşmeler
  c. Tüketicinin İstekleri veya Açıkça Onun Kişisel İhtiyaçları Doğrultusunda Hazırlanan, Niteliği İtibariyle Geri Gönderilmeye Elverişli Olmayan ve Çabuk Bozulma Tehlikesi Olan veya Son Kullanma Tarihi Geçme İhtimali Olan Malların Teslimine İlişkin Sözleşmeler
  ç. Tüketici Tarafından Ambalajının Açılmış Olması Şartıyla, Ses veya Görüntü Kayıtlarına, Yazılım Programlarına ve Bilgisayar Sarf Malzemelerine İlişkin Sözleşmeler
  d. Gazete, Dergi Gibi Süreli Yayınların Teslimine İlişkin Sözleşmeler
  e. Bahis ve Piyangoya İlişkin Hizmetlerin İfasına İlişkin Sözleşmeler
  f. Elektronik Ortamda Anında İfa Edilen Hizmetler ve Tüketiciye Anında Teslim Edilen Gayri Maddi Mallara İlişkin Sözleşmeler
 5. İade Etmek İstediğiniz Ürünün Faturası Kurumsal İse, Geri İade Ederken Kurumun Düzenlemiş Olduğu İade Faturası İle Birlikte Göndermeniz Gerekmektedir. İade Faturası, Kargo Payı Dahil Edilmeden ( Ürün Birim Fiyatı + KDV Şeklinde ) Kesilmelidir. Faturası Kurumlar Adına Düzenlenen Sipariş İadeleri İade Faturası Kesilmediği Takdirde Tamamlanamayacaktır.

Ayıplı Mal

Ambalajında, Etiketinde, Tanıtma ve Kullanma Kılavuzunda ya da Reklam ve İlanlarında Yer Alan veya Satıcı Tarafından Bildirilen veya Standardında veya Teknik Düzenlemesinde Tespit Edilen Nitelik veya Niteliği Etkileyen Niceliğine Aykırı Olan ya da Tahsis veya Kullanım Amacı Bakımından Değerini veya Tüketicinin Ondan Beklediği Faydaları Azaltan veya Ortadan Kaldıran Maddi, Hukuki veya Ekonomik Eksiklikler İçeren Mallar, Ayıplı Mal Olarak Kabul Edilir.

Tüketici, Malın Teslimi Tarihinden İtibaren Otuz Gün İçerisinde Ayıbı Satıcıya Bildirmekle Yükümlüdür. Tüketici Bu Durumda, Bedel İadesini de İçeren Sözleşmeden Dönme, Malın Ayıpsız Misliyle Değiştirilmesi veya Ayıp Oranında Bedel İndirimi ya da Ücretsiz Onarım İsteme Haklarına Sahiptir. Satıcı, Tüketicinin Tercih Ettiği Bu Talebi Yerine Getirmekle Yükümlüdür. Tüketici Bu Seçimlik Haklarından Biri İle Birlikte Ayıplı Malın Neden Olduğu Ölüm ve/veya Yaralanmaya Yol Açan ve/veya Kullanımdaki Diğer Mallarda Zarara Neden Olan Hallerde İmalatçı-Üreticiden Tazminat İsteme Hakkına da Sahiptir.

İmalatçı-Üretici, Satıcı, Bayi, Acente, İthalatçı ve 10' uncu Maddenin Beşinci Fıkrasına veya 10/B Maddesinin Dokuzuncu Fıkrasına Göre Kredi Veren, Ayıplı Maldan ve Tüketicinin Bu Maddede Yer Alan Seçimlik Haklarından Dolayı Müteselsilen Sorumludur. 10/B Maddesinin Dokuzuncu Fıkrasına Göre Kredi Veren Konut Finansmanı Kuruluşunun Sorumluluğu Teslim Tarihinden İtibaren 1 Yıl Süre ve Kullandırdığı Kredi Miktarı İle Sınırlıdır. Konut Finansmanı Kuruluşları Tarafından 10/B Maddesinin Dokuzuncu Fıkrasına Göre Verilen Kredilerin Devrolması Halinde Dahi, Kredi Veren Konut Finansmanı Kuruluşunun Sorumluluğu Devam Eder. Krediyi Devralan Kuruluş Bu Madde Kapsamında Sorumlu Olmaz. Ayıplı Malın Neden Olduğu Zarardan Dolayı Birden Fazla Kimse Sorumlu Olduğu Takdirde Bunlar Müteselsilen Sorumludurlar. Satılan Malın Ayıplı Olduğunun Bilinmemesi Bu Sorumluluğu Ortadan Kaldırmaz.

Bu Madde İle Ayıba Karşı Sorumlu Tutulanlar, Ayıba Karşı Daha Uzun Bir Süre İle Sorumluluk Üstlenmemişlerse, Ayıplı Maldan Sorumluluk, Ayıp Daha Sonra Ortaya Çıkmış Olsa Bile Malın Tüketiciye Teslimi Tarihinden İtibaren İki Yıllık Zaman Aşımına Tabidir. Bu Süre Konut ve Tatil Amaçlı Taşınmaz Mallarda Beş Yıldır. Ayıplı Malın Neden Olduğu Her Türlü Zararlardan Dolayı Yapılacak Talepler İse Üç Yıllık Zaman Aşımına Tabidir. Bu Talepler Zarara Sebep Olan Malın Piyasaya Sürüldüğü Günden Başlayarak On Yıl Sonra Ortadan Kalkar. Ancak, Satılan Malın Ayıbı, Tüketiciden Satıcının Ağır Kusuru veya Hile İle Gizlenmişse Zaman Aşımı Süresinden Yararlanılamaz.

Genel İade Şartları Aşağıdaki Gibidir

 1. İadeler Mutlak Surette Orijinal Kutu veya Ambalajı İle Birlikte Yapılmalıdır
 2. Orijinal Kutusu/Ambalajı Bozulmuş ( Örnek : Orijinal Kutu Üzerine Kargo Etiketi Yapıştırılmış ve Kargo Koli Bandı İle Bantlanmış Ürünler Kabul Edilmez ) Tekrar Satılabilirlik Özelliğini Kaybetmiş, Başka Bir Müşteri Tarafından Satın Alınamayacak Durumda Olan Ürünlerin İadesi Kabul Edilmemektedir
 3. İade Etmek İstediğiniz Ürün İle Birlikte Orijinal Fatura ( Sizdeki Bütün Kopyaları ) ve İade Sebebini İçeren Bir Dilekçe Göndermeniz Gerekmektedir
 4. İade Etmek İstediğiniz Ürün / Ürünler Ayıplı İse Kargo Ücreti Firmamız Tarafından Karşılanmaktadır. Bu Durumda da Size Gönderilen Kargo Firması İle Gönderim Yapılması Gerekmektedir. Diğer Durumlarda İse Kargo Ücreti Size Aittir
 5. Ürün Seçiminde Uyumsuzluk Problemi Yaşanabilecek Ürünler İçin, Mutlaka Uyum Konusunda Teknik Destek Alarak Sipariş Vermelisiniz
 6. Bu Tip Ürünlerin Orijinal Ambalajları Açıldığında İade İşlemleri Mümkün Olmamaktadır. ( Örnek : Hafıza kartları, Bilgisayar Donanım ve Yazılım Ürünleri )
Çerez Kullanımı

Sizlere En İyi Alışveriş Deneyimini Sunabilmek Adına Sitemizde Çerezler ( Cookies ) Kullanılmaktadır
Detaylı Bilgilendirmeye Bağlantı Adresinden Ulaşabilirsiniz
Çerez Bilgilendirme