• Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Bilgilendirme;

Aktürk Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi Olarak Kişisel Verilerinizin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu' na ( " Kanun " ) Uygun Olarak İşlenerek, Muhafaza Edilmesine Büyük Önem Veriyoruz Müşterilerimizi Kişisel Verileri Toplama, İşleme, Aktarma Amacımız ve Yöntemlerimiz ve Buna Bağlı Olarak Sizlerin Kanun' dan Kaynaklanan Haklarınızla İlgili Bilgilendirmek İsteriz

 • Kişisel Verilerin Toplanmasına İlişkin Yöntemler

Aktürk Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi Olarak, Veri Sorumlusu Sıfatıyla, Mevzuattan Kaynaklanan Yasal Yükümlülüklerimiz Çerçevesinde; Markalarımızın Hizmetlerinden Faydalanabilmeniz, Onayınız Halinde Kampanyalarımız Hakkında Sizleri Bilgilendirmek, Öneri ve Şikayetlerinizi Kayıt Altına Alabilmek, Sizlere Daha İyi Hizmet Standartları Oluşturabilmek, Aktürk Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi Ticari ve İş Stratejilerinin Belirlenmesi ve Uygulanması Gibi Amaçlarla Kişisel Verilerinizi Sözlü, İnternet Sitesi, Sosyal Medya Mecraları, Mobil Uygulamalar ve Benzeri Vasıtalarla Sözlü, Yazılı ya da Elektronik Yöntemlerle Toplamaktayız

 

 • Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Aktürk Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi Olarak, Veri Sorumlusu Sıfatı İle Çağrı Merkezlerimiz, Yazılı İletişim Kanallarımız, Sosyal Medya Sayfalarımız, Mobil İletişim Kanalları, Mağaza İçi İletişim Kanalları ve/veya Bunlarla Sınırlı Olmamak Üzere Her Türlü Kanallar Aracılığı İle; Onayınız Dahilinde Elde Ettiğimiz Kişisel ve/veya Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz Tamamen veya Kısmen Elde Edilebilir, Kaydedilebilir, Saklanabilir, Depolanabilir, Değiştirilebilir, Güncellenebilir, Periyodik Olarak Kontrol Edilebilir, Yeniden Düzenlenebilir, Sınıflandırılabilir, İşlendikleri Amaç İçin Gerekli Olan ya da İlgili Kanunda Öngörülen Süre Kadar Muhafaza Edilebilir, Kanuni ya da Hizmete Bağlı Fiili Gereklilikler Halinde Aktürk Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi nin Birlikte Çalıştığı Özel-Tüzel Kişilerle ya da Kanunen Yükümlü Olduğu Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye' de veya Yurt Dışında Mukim Olan İlgili 3 Kişi Gerçek Kişi / Tüzel Kişilerle Paylaşılabilir / Devredilebilir, Kanuni ya da Hizmete Bağlı Fiili Gereklilikler Halinde Yurtdışına Aktarılabilir

Aktürk Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi Müşterilerinin Markalarımızın Hizmetlerinden Faydalanabilmesi, Onayınız Halinde Kampanyalarımız Hakkında Sizleri Bilgilendirmek, Öneri ve Şikayetlerinizi Kayıt Altına Alabilmek, Sizlere Daha İyi Hizmet Standartları Oluşturabilmek, Aktürk Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi Ticari ve İş Stratejilerinin Belirlenmesi ve Uygulanması Gibi Amaçlarla ve Her Halükarda 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve İlgili Mevzuata Uygun Olarak Kişisel Verilerinizi İşleyebileceğimizi Bilginize Sunarız

 

 • Kişisel Verilerin Aktarılması

Aktürk Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi, Söz Konusu Kişisel Verilerinizi Sadece; Açık Rızanıza İstinaden veya Kanun' da Belirtilen Güvenlik ve Gizlilik Esasları Çerçevesinde Yeterli Önlemler Alınmak Kaydıyla Yurt İçinde ve Gerekli Güvenlik Önlemlerinin Alınması Kaydıyla Yurt Dışında, Şirket Faaliyetlerinin Yütütülmesi, Veri Sahipleri İle Müşterilerimiz Arasındaki İş İlişkisinin Sağlanması ve/veya Bu Amaçla Görüşmeler Yapılması, Hizmetler, Fırsat ve Olanaklar Sunulması ve Hizmet Kalitesinin Artırılması Amacıyla; Grup Şirketlerimiz, İş Ortaklarımız, Faaliyetlerimizin Gereği Anlaşmalı Olduğumuz ve Hizmet Sunduğumuz Müşteriler, Tedarikçiler, Denetim Şirketleri veya Yasal Bir Zorunluluk Gereği Bu Verileri Talep Etmeye Yetkili Olan Kamu Kurum veya Kuruluşları, Bunlarla Sınırlı Olmamak Üzere İlgili Diğer Otoriteler İle Paylaşabilecektir

 

 • Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu' nun ( " Kanun " ) 11 Maddesinde Sayılan Hakları

Aktürk Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi İlgili Kişilerin Aşağıdaki Taleplerine Karşılık Verecektir

 • Aktürk Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi' nin Kendilerine İlişkin Kişisel Verileri İşleyip İşlemediğini ve Hangi Kişisel Verileri İşlediğini Öğrenme,
 • İşleme Faaliyetinin Amaçlarına İlişkin Bilgi Alma,
 • Aktürk Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi' nin Yurt İçinde veya Yurt Dışında Kişisel Verileri Aktardığı Üçüncnü Kişileri Bilme,
 • Kişisel Verilerin Eksik veya Yanlış İşlenmiş Olması Hâlinde Bunların Düzeltilmesini İsteme,
 • Kanun' a Uygun Olarak Kişisel Verilerin Silinmesini veya Yok Edilmesini İsteme,
 • Kişisel Verilerin Düzeltilmesi, Silinmesi ya da Yok Edilmesi Talebi Halinde; Yapılan İşlemlerin, Kişisel Verilerin Aktarıldığı Üçüncü Kişilere Bildirilmesini İsteme,
 • İşlenen Verilerin Münhasıran Otomatik Sistemler Vasıtasıyla Analiz Edilmesi Suretiyle Kişinin Kendisi Aleyhine Bir Sonucun Ortaya Çıkmasına İtiraz Etme ve Kişisel Verilerinin Birer Kopyasını Alma
 • Gizlilik ve Güvenlik
  Aktürk Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi Online Shop, Müşterilerine Daha İyi Hizmet Verebilmek Amacıyla Bazı Kişisel Bilgilerinizi ( İsim, Yaş, İlgi Alanlarınız, E-Posta vb ) Sizlerden Talep Etmektedir Aktürk Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi Online Shop Sunucularında Toplanan Bu Bilgiler, Dönemsel Kampanya Çalışmaları, Müşteri Profillerine Yönelik Özel Promosyon Faaliyetlerinin Kurgulanması ve İstenmeyen E-Postaların İletilmemesine Yönelik Müşteri " Sınıflandırma " Çalışmalarında Sadece Aktürk Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi Online Shop Bünyesinde Kullanılmaktadır Aktürk Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi Online Shop, Üyelik Formlarından Topladığı Bilgileri Söz Konusu Üyenin Haberi ya da Aksi Bir Talimatı Olmaksızın, Üçüncü Şahıslarla Kesinlikle Paylaşmamakta, Faaliyet Dışı Hiçbir Nedenle Ticari Amaçla Kullanmamakta ve de Satmamaktadır
  Müşteri Bilgileri, Ancak Resmi Makamlarca Bu Bilgilerin Talep Edilmesi Halinde ve Yürürlükteki Emredici Mevzuat Hükümleri Gereğince Resmi Makamlara Açıklama Yapmak Zorunda Olduğu Durumlarda Resmi Makamlara Açıklanabilecektir
  Müşterinin Sisteme Girdiği Tüm Bilgilere Sadece Müşteri Ulaşabilmekte ve Bu Bilgileri Sadece Müşteri Değiştirebilmektedir Bir Başkasının Bu Bilgilere Ulaşması ve Bunları Değiştirmesi Mümkün Değildir Ödeme Sayfasında İstenen Kredi Kartı Bilgileriniz, Siteden Alışveriş Yapan Siz Değerli Müşterilerimizin Güvenliğini En Üst Seviyede Tutmak Amacıyla Hiçbir Şekilde Aktürk Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi Online Shop veya Ona Hizmet Veren Şirketlerin Sunucularında Tutulmamaktadır Bu Şekilde Ödemeye Yönelik Tüm İşlemlerin Aktürk Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi Online Shop Arayüzü Üzerinden Banka ve Bilgisayarınız Arasında Gerçekleşmesi Sağlanmaktadır
 • Çerez Kullanımı
  Çerezler, Sitemizi Ziyaret Ettiğinizde Bilgisayarınız ya da Mobil Cihazınıza ( Akıllı Telefon veya Tablet Gibi ) Kaydedilen Küçük Metin Dosyaları ya da Bilgilerdir
  Çerezleri, Sitelerimizin Daha Kolay Kullanılması ve Sizin İlgi ve İhtiyaçlarınıza Göre Ayarlanması İçin Kullanıyoruz İnternet Siteleri Bu Çerez Dosyaları Okuyup Yazabiliyorlar ve Bu Sayede Tanınmanız ve Size Daha Uygun Bir İnternet Sitesi Sunulması Amacıyla Sizinle İlgili Önemli Bilgilerin Hatırlanması Sağlanıyor ( Tercih Ayarlarınızın Hatırlanması Gibi )
  Çerezler Ayrıca, Sitelerimiz Üzerinde Gelecekteki Hareketlerinizin Hızlanmasına da Yardımcı Olur Bunlara Ek Olarak, Ziyaretçilerin Sitelerimizi Nasıl Kullandığını Anlamak ve Sitelerimizin Tasarımını ve Kullanışlılığını Geliştirmek Amacıyla Çerezleri Sitelerimizin Kullanımı Hakkında İstatistiksel Bilgiler Toplamak İçin de Kullanabiliriz

 

 • Görüş ve Sorularınızla İlgili Bizimle İletişime Geçebilirsiniz

  Ünvanı : Aktürk Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi
  Telefonu : +90 342 324 39 39
  Mersis No : 0011056698700014
  Vergi Dairesi : Şehitkamil
  Vergi Numarası : 0110566987
  Adresi : 4.Organize Sanayi Bölgesi 83418 Nolu Cadde No:12 | Gaziantep / Şehitkamil
  E-Posta : [email protected]
Çerez Kullanımı

Sizlere En İyi Alışveriş Deneyimini Sunabilmek Adına Sitemizde Çerezler ( Cookies ) Kullanılmaktadır
Detaylı Bilgilendirmeye Bağlantı Adresinden Ulaşabilirsiniz
Çerez Bilgilendirme