İşbu Üyelik Sözleşmesinin Konusu, store.concord.com.tr Adlı Sitede Sunulan Hizmetlerin ve Bu Hizmetlerden Yararlanma Şartları İle Aşağıda Belirtilen Tarafların Hak ve Yükümlülüklerinin Belirlenmesidir.

 1. Taraflar
  store.concord.com.tr Adlı İnternet Sitesinden ( Bundan Böyle store.concord.com.tr Olarak Anılacaktır ) Hizmet Almak Amacıyla Üyelik Talebi İle İmzalamak Olduğunuz İşbu Üyelik Sözleşmesi ( Bundan Böyle " Sözleşme " Olarak Anılacaktır ) Aktürk Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi İle Siteye Üye Olan ve Herhangi Bir Şekilde Site İçeriğine Ulaşan Kullanıcının Sitede Sağlanan Hizmetlerden Yararlanabilmesi Amacıyla Düzenlenmiş Olup, İlgili Sitenin Bulunduğu Elektronik Ortamda, Kullanıcı veya Üyeler Tarafından Onaylanması Anında Hüküm İfade Edecektir.
 2. Kullanım Koşulları
  a. Kullanıcı veya Üyeler store.concord.com.tr Sitesini Kullanım Konusunda Bilgilendirme Amacı Taşıyan Aşağıda Yazılı Koşulları Okuduğunu ve Bu Koşullara Peşinen Uyacağını Kabul Etmiş Sayılmaktadır
  b. store.concord.com.tr' de Sunulan Hizmetler 4.Organize Sanayi Bölgesi 83418 Nolu Cadde No:12 | Gaziantep / Şehitkamil | Aktürk Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi ( Bundan Böyle Kısaca CONCORD Olarak Anılacaktır ) Tarafından Sağlanmaktadır ve store.concord.com.tr’ nin Yasal Sahibi CONCORD Olup, Site Üzerinde Her Türlü Kullanım ve Tasarruf Yetkisi CONCORD' a Aittir.
  c. İşbu Üyelik Sözleşmesi CONCORD Tarafından Gerekli Görülen Koşullar Altında ve Değişik Zamanlarda Değiştirebilir Ancak Bu Değişiklikler Düzenli Olarak store.concord.com.tr' de Yayınlanarak Kullanıcı veya Üyeler’ in Bilgisine Sunulacak ve Aynı Tarihten İtibaren Geçerli Olacaktır.
  d. store.concord.com.tr' de Hizmetlerinden Yararlanan ve store.concord.com.tr’ e Erişim Sağlayan Her Gerçek ve Tüzel Kişi, CONCORD Tarafından İşbu Kullanım Koşulları Hükümlerinde Yapılan Her Değişikliği, Önceden Kabul Etmiş Sayılmaktadır.
  e. CONCORD store.concord.com.tr Sitesi İçeriğinde Yer Alan veya Alacak Olan Bilgileri, Formları ve İçeriği Dilediği Zaman Değiştirme Hakkını Saklı Tutar.
 3. Tanımlar
  a. CONCORD' dan Ürün / Mal / Hizmet Alımı Yapmak Üzere Faydalanmak İsteyen, Seçmiş Olduğu Üyelik Formunu Eksiksiz Doldurarak, CONCORD Tarafından Üyelikleri Onaylanarak Üyeliği Kabul Edilen Her Gerçek ve Tüzel Kişidir. ( Bu Sözleşmede Kısaca Üye Olarak Anılacaklardır )
  b. 18 Yaşından Gün Almış Bireylerin Gerçek Kimlik Bilgileri İle store.concord.com.tr’ de Yer Alan İlgili Üyelik Formunu Eksiksiz Doldurarak Üye Olabilirler. Üye Olmak İsteyen Şirketler ( Şahıs ve Ortaklar ), Kolektif Şirketler, Adi Komandit Şirketler, Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler, Limited Şirketler, Anonim Şirketler, Kooperatiflerin ve Diğer Kurumların Tüzel Bilgileri İle 18 Yaşından Gün Almış Yasal Yetkilisinin store.concord.com.tr’ de Yer Alan İlgili Üyelik Formunu Eksiksiz Doldurarak Üye Olabilir ve Kurumları Adına İşlem Yapabilirler. " Üye Adı " Üyeye Özeldir ve Aynı " Üye Adı " İki Farklı Üye ‘ye Verilmez. store.concord.com.tr’ e Üye Olan Şahısların Yanlış Verdikleri Bilgilerin Tespit Edilmesi Halinde CONCORD Üyeliğin İptali / Durdurulması Hakkını Saklı Tutar.
  c. Kullanıcı : CONCORD Ait store.concord.com.tr Sitesini Alışveriş Yaparak ya da Alışveriş Yapmaksızın Ziyaret Eden Kişidir.
  d. Onaylama İşlemi : Üye Tarafından, Üyelik Formunda Belirtilen Mail Adresine CONCORD Tarafından Gönderilen Mailde Yer Alan Link Aracılığı İle Kullanıcı 'nın Üyeliğini Aktif Hale Getirmesi İçin Yapılması Gereken İşlemdir
  e. Link : store.concord.com.tr Üzerinden Bir Başka Web Sitesine, Dosyalara, İçeriğe veya Başka Bir Web Sitesinden store.concord.com.tr' e Dosyalara ve İçeriğe Erişimi Mümkün Kılan Bağlantıdır
  f. İçerik : store.concord.com.tr Sitesinden ve/veya Herhangi Bir Web Sitesinden Yayınlanan veya Erişimi Mümkün Olan Her Türlü Bilgi, Dosya, Resim, Program, Rakam, Fiyat vs Görsel, Yazınsal ve İşitsel İmgelerdir
  g. Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi : store.concord.com.tr Vasıtasıyla Sunulmakta Olan Ticari ve Kişiye Özel Nitelikteki Hizmetlerden Yararlanacak Gerçek ve/veya Tüzel Kişilerle CONCORD Arasında Elektronik Ortamda Akdedilen İşbu Sözleşmedir
  h. Kişisel Bilgi : Üyenin Kimliği, Adresi, Elektronik Posta Adresi, Telefon Numarası, Ip Adresi, store.concord.com.tr' in Hangi Bölümlerini Ziyaret Ettiği, Domain Tipi, Browser Tipi, Ziyaret Tarihi, Saati vs Bilgilerdir
 4. Hizmetlerin Kapsamı
  a. CONCORD' un, store.concord.com.tr Üzerinden Sunacağı Hizmetler Genel İtibariyle Tüketici Hukuku Mevzuatında Tanımlanan Elektronik Ticaretten İbarettir store.concord.com.tr Üzerinden Yapılacak Her Türlü Kullanıcı İşlemi İle İlgili Olarak, Tüketici Kanunu, Mesafeli Sözleşmelerin Uygulanmasına Dair Yönetmelik ve Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik Hükümleri Uygulanacaktır Üyeler ve Kullanıcı’ lar Bu Hususu Kabul Ettiklerini Şimdiden Kabul Ve Beyan Ederler
  b. CONCORD' un store.concord.com.tr Üzerinden Vereceği Hizmetler Sınırlı Sayıda Olmamakla Birlikte, Bu Hizmetlerin En Önemlisi store.concord.com.tr Adresinde Satışa Sunulan Ürünlerin; Üye Tarafından Bedeli Ödendikten Sonra, Tedarikçinin Stok Durumunun Müsait Olması Hali ve Yasal Süreler de Dikkate Alınarak; Mümkün Olan En Kısa Sürede Malın Kargo Firması Tarafından Müşteriye CONCORD Adına Ayıpsız Olarak Teslimidir
  c. CONCORD' un, store.concord.com.tr Üzerinden Sunacağı Hizmetlerin Kapsamını ve Niteliğini Belirlemekte Tamamen Serbest Olup, Hizmetlere İlişkin Olarak Yapacağı Her Türlü Değişikliği store.concord.com.tr' de Yayınlamasıyla Yürürlüğe Girdiğini Beyan Eder Üye ve Kullanıcılar Bu Durumu Şimdiden Kabul Ederler
  d. store.concord.com.tr Bünyesinde Sunulacak Hizmetlerden Yararlanabilmek İçin; Kullanıcıların CONCORD Tarafından Belirlenecek Olan ve store.concord.com.tr İlgili Bölümünün İçeriğinde Belirtilen Özellikleri Taşıması Gereklidir CONCORD, Bu Özellikleri Belirlemekte Tamamen Serbest Olup, Özelliklere İlişkin Olarak Yapacağı Değişikliklerin store.concord.com.tr' de Yayınlamasıyla Yürürlüğe Gireceğini Beyan Eder Üye ve Kullanıcılar Bu Durumu Şimdiden Kabul Ederler
 5. Genel Hükümler
  a. Üyeler veya Kullanıcılar, store.concord.com.tr Sitesine Üye Olurken Verdiği Kişisel ve Diğer Sair Bilgilerin Kanunlar Önünde Doğru Olduğunu, store.concord.com.tr' nin Bu Bilgilerin Gerçeğe Aykırılığı Nedeniyle Uğrayacağı Tüm Zararları Aynen ve Derhal Tazmin Edeceğini Beyan ve Taahhüt Ederler
  b. Üyeler veya Kullanıcılar, store.concord.com.tr' nin İnternet Sitesini Kullanırken Yasal Mevzuat Hükümlerine Riayet Etmeyi ve Bunları İhlal Etmemeyi Baştan Kabul ve Taahhüt Eder Aksi Takdirde, Doğacak Tüm Hukuki ve Cezai Yükümlülükler Tamamen ve Münhasıran Kullanıcıları veya Üyeleri Bağlayacaktır
  c.  Üyeler ya da Kullanıcılar, store.concord.com.tr İnternet Sitesini Hiçbir Şekilde Kamu Düzenini Bozucu, Genel Ahlaka Aykırı, Başkalarını Rahatsız ve Taciz Edici Şekilde, Yasalara Aykırı Bir Amaç İçin, Başkalarının Fikri ve Telif Haklarına Tecavüz Edecek Şekilde Kullanamaz Ayrıca, Üye Başkalarının Hizmetleri Kullanmasını Önleyici veya Zorlaştırıcı Faaliyet ( Spam, Virus, Truva Atı, vb ) ve İşlemlerde Bulunamaz
  ç. CONCORD, Üye Verilerinin Yetkisiz Kişilerce Okunmasından ve Üye Yazılım ve Verilerine Gelebilecek Zararlardan Dolayı Sorumlu Olmayacaktır Üyeler ve Kullanıcılar, store.concord.com.tr İnternet Sitesinin Kullanılmasından Dolayı Uğrayabileceği Herhangi Bir Zarar Yüzünden CONCORD' dan Tazminat Talep Etmemeyi Peşinen Kabul ve Taahhüt Etmiştir
  d. Site Üzerinden, CONCORD' un Kendi Kontrolünde Olmayan ve/veya Başkaca Üçüncü Kişilerin Sahip Olduğu ve/veya İşlettiği Başka Web Sitelerine ve/veya Başka İçeriklere Link Verilebilir Bu Linkler Kullanıcı’ lara ve Üye’ lere Yönlenme Kolaylığı Sağlamak Amacıyla Konmuş Olup Herhangi Bir Web Sitesini veya O Siteyi İşleten Kişiyi Desteklememektedir. Link Verilen Web Sitesinin İçerdiği Bilgilere Yönelik Herhangi Bir Türde Bir Beyan veya Garanti Niteliği Taşımamaktadır. store.concord.com.tr Üzerindeki Linkler Vasıtasıyla Erişilen Web Siteleri ve İçerikleri Hakkında CONCORD' un Herhangi Bir Sorumluluğu Yoktur ve Bu Sitelerin Kullanımıyla Doğabilecek Zararlar, Kullanıcı’ ların ve Üye’ lerin Kendi Sorumluluğundadır
  e. İşbu Üyelik Sözleşmesi İçerisinde Sayılan Maddelerden Bir ya da Birkaçını İhlal Eden Üye İşbu İhlal Nedeniyle Cezai ve Hukuki Olarak Şahsen Sorumlu Olup, CONCORD' un Bu İhlallerin Hukuki ve Cezai Sonuçlarından Ari Tutacaktır Ayrıca; İşbu İhlal Nedeniyle, Olayın Hukuk Alanına İntikal Ettirilmesi Halinde, CONCORD' un Üyeye Karşı Üyelik Sözleşmesine Uyulmamasından Dolayı Tazminat Talebinde Bulunma Hakkı Saklıdır
  f.  store.concord.com.tr İnternet Sitesi Yazılım ve Tasarımı CONCORD Mülkiyetinde Olup, Bunlara İlişkin Telif Hakkı ve/veya Diğer Fikri Mülkiyet Hakları İlgili Kanunlarca Korunmakta Olup, Bunlar Üye veya Kullanıcılar Tarafından İzinsiz Kullanılamaz, İktisap Edilemez ve Değiştirilemez store.concord.com.tr Sitesinde Adı Geçen Başkaca Şirketler ve Ürünleri Sahiplerinin Ticari Markalarıdır ve Ayrıca Fikri Mülkiyet Hakları Kapsamında Korunmaktadır
  g. CONCORD, Üye’ nin Kişisel Bilgilerini Yasal Bir Zorunluluk Olarak İstendiği Takdirde; Yasal Gereklere Uygun Hareket Etmek veya CONCORD' a Tebliğ Edilen Yasal İşlemlere Uymak ya da CONCORD' un Haklarını ve Mülkiyetini Korumak ve Savunmak İçin Gerekli Olduğuna Kanaat Getirdiği Hallerde Bu Bilgileri İlgili Mercilere Açıklama Hakkına Sahiptir
  h. CONCORD, store.concord.com.tr Mevcut Olan Bilgilerin Doğruluk ve Güncelliğini Sürekli Olarak Kontrol Etmektedir Ancak Gösterilen Çabaya Rağmen, store.concord.com.tr Üzerindeki Bilgiler Güncel Değişikliklerin Gerisinde Kalabilir store.concord.com.tr Muhteviyatında Yer Alan Materyal ve Bilgiler store.concord.com.tr Sitesinde Verildiği Anda Sunulmaktadır, İlgili Hizmet veya Bilginin Güncel Durumu İle store.concord.com.tr' de Yer Alan Durumu Arasında Farklılık Olabilir store.concord.com.tr' de Yer Alan Bilgilerin, Güncelliği, Doğruluğu, Şartları, Kalitesi, Performansı, Pazarlanabilirliği, Belli Bir Amaca Uygunluğu ve CONCORD' un store.concord.com.tr' de Mevcut ve Bunlarla Sınırlı Olmayan, Bunlarla Bağlantılı veya Bağımsız Diğer Bilgi, Hizmet veya Ürünlere Etkisi İle Tamlığı Hakkında Herhangi Bir Sarih ya da Zımni Garanti Vermemektedir
  ı. CONCORD, İşbu Site ve Site Uzantısında Mevcut Her Tür Hizmet, Ürün, Kampanya vs Bilgiler ve store.concord.com.tr Kullanma Koşulları İle store.concord.com.tr' da Sunulan Bilgileri Önceden Bir İhtara Gerek Olmaksızın Değiştirme, store.concord.com.tr' i ve İçeriğini Yeniden Düzenleme, Yayını Durdurma ve/veya Duraklatma Hakkını Saklı Tutar Değişiklikler, store.concord.com.tr Sitesinde Yayınlanmalarıyla Yürürlüğe Girerler store.concord.com.tr Kullanımı ya da store.concord.com.tr' e Giriş İle Bu Değişiklikler de Kabul Edilmiş Sayılır Bu Koşullar Link Verilen Diğer Web Sayfaları İçin de Geçerlidir Üye Olan Kişi Dönemsel Bülten ve Kampanya Duyurularını E-Mail İle Almayı Kabul Eder
  i. store.concord.com.tr Dahilinde Üçüncü Kişiler Tarafından Sağlanan Hizmetlerden ve Yayınlanan İçeriklerden Dolayı CONCORD' un, İşbirliği İçinde Bulunduğu Kurumların, CONCORD Çalışanlarının ve Yöneticilerinin, CONCORD Yetkili Satıcılarının Sorumluluğu Bulunmamaktadır Herhangi Bir Üçüncü Kişi Tarafından Sağlanan ve Yayınlanan Bilgilerin, İçeriklerin, Görsel ve İşitsel İmgelerin Doğruluğu ve Hukuka Uygunluğunun Taahhüdü Bütünüyle Bu Eylemleri Gerçekleştiren Üçüncü Kişilerin Sorumluluğundadır CONCORD, Üçüncü Kişiler Tarafından Sağlanan Hizmetlerin ve İçeriklerin Güvenliğini, Doğruluğunu ve Hukuka Uygunluğunu Taahhüt ve Garanti Etmemektedir
  j. store.concord.com.tr' u Kullananlar, Yalnızca Hukuka Uygun ve Şahsi Amaçlarla store.concord.com.tr Üzerinde İşlem Yapabilirler Kullanıcı’ ların ve Üye’ lerin, store.concord.com.tr Dahilinde Yaptığı Her İşlem ve Eylemdeki Hukuki ve Cezai Sorumlulukları Kendilerine Aittir Her Kullanıcı ve Her Üye, CONCORD ve/veya Başka Bir Üçüncü Kişinin Haklarına Tecavüz Teşkil Edecek Nitelikteki Herhangi Bir Faaliyette Bulunmayacağını Taahhüt Eder Kullanıcı ve Üye’ lerin store.concord.com.tr Üzerindeki Faaliyetleri Nedeniyle Üçüncü Kişilerin Uğradıkları veya Uğrayabilecekleri Zararlardan Dolayı CONCORD' un Doğrudan ve/veya Dolaylı Hiçbir Sorumluluğu Yoktur
  k. CONCORD, store.concord.com.tr Üzerinden Kullanıcı‘ lar ve Üye' ler Tarafından Kendisine İletilen Bilgileri " Gizlilik Politikası " ve " Web Sitesi Kullanım Koşulları " Hükümleri Doğrultusunda Kullanabilir Bu Bilgileri İşleyebilir, Bir Veritabanı Üzerinde Tasnif Edip Muhafaza Edebilir CONCORD Aynı Zamanda; Kullanıcı ve Üye’nin Kimliği, Adresi, Elektronik Posta Adresi, Telefon Numarası, Ip Adresi, store.concord.com.tr Hangi Bölümlerini Ziyaret Ettiği, Domain Tipi, Browser Tipi, Ziyaret Tarihi, Saati vs Bilgileri de İstatistiki Değerlendirme, Kampanyaların Duyurusunu Yapma ve Kişiye Yönelik Hizmetler Sunma Gibi Amaçlarla Kullanabilir
  l. İşbu Site Kullanım Koşulları Dahilinde CONCORD Tarafından Açıkça Yetki Verilmediği Hallerde CONCORD, Hizmetleri, Bilgileri, Telif Haklarına Tâbi Çalışmaları, Ticari Markaları, Ticari Görünümü veya Bu Site Vasıtasıyla Sağladığı Başkaca Varlık ve Bilgilere Yönelik Tüm Haklarını Saklı Tutmaktadır
  m. Taraflar, store.concord.com.tr' e Ait Tüm Bilgisayar Kayıtlarının Tek ve Gerçek Münhasır Delil Olarak, Humk Madde 287' ye Uygun Şekilde Esas Alınacağını ve Söz Konusu Kayıtların Bir Delil Sözleşmesi Teşkil Ettiği Hususunu Kabul ve Beyan Eder
 6. Sorumluluğun Sınırlandırılması
  CONCORD, store.concord.com.tr' e Erişilmesi, store.concord.com.tr' nin ya da store.concord.com.tr' deki Bilgilerin ve Diğer Verilerin Programların vs Kullanılması Sebebiyle, Sözleşmenin İhlali, Haksız Fiil, ya da Başkaca Sebeplere Binaen, Doğabilecek Doğrudan ya da Dolaylı Hiçbir Zarardan Sorumlu Değildir CONCORD, Sözleşmenin İhlali, Haksız Fiil, İhmal veya Diğer Sebepler Neticesinde; İşlemin Kesintiye Uğraması, Hata, İhmal, Kesinti Hususunda Herhangi Bir Sorumluluk Kabul Etmez store.concord.com.tr ya da Link Verilen Diğer Web Sitelerine Erişilmesi ya da store.concord.com.tr' nin Kullanılması İle CONCORD' un, Kullanım / Ziyaret Sonucunda, Doğabilecek Her Tür Sorumluluktan, Mahkeme ve Diğer Masraflar da Dahil Olmak Üzere Her Tür Zarar ve Talep Hakkından Ayrı Kılındığı Kabul Edilmektedir Kullanıcılar ve Üyeler Doğrudan ya da Dolaylı Olarak Sebep Oldukları Zararları İlk Talep Halinde ve Herhangi Bir Hükme Lüzum Olmaksızın Nakden ve Defaten Ödeyeceğini Şimdiden Kabul, Beyan ve Taahhüt Ederler
 7. Gizlilik
  CONCORD, Kullanıcı Veya Üyeler’ e İlişkin Bilgileri, İşbu Sözleşmenin Sözleşmeye Aykırılık Teşkil Etmedikçe Yasal Düzenlemelere Uygun Olarak Kullanabilir CONCORD, Kullanıcı veya Üyeler’ e Ait Gizli Bilgileri, Yasal Bir Zorunluluk veya Site Güvenirliliğini Sarsabilecek Bir Durum Olmadıkça Üçüncü Şahıslara Kullandırmayacağını Taahhüt Eder
 8. Devir
  CONCORD, Bu Sözleşmeyi Bildirimsiz Olarak İstediği Zaman Kısmen veya Bütünüyle Devredebilir Ancak Kullanıcı veya Üye Bu Sözleşmeyi veya Herhangi Bir Kısmını Başka Bir Tarafa Devredemez Bu Türden Bir Devir Girişimi Geçersizdir
 9. Sözleşmenin Feshi
  İşbu Üyelik Sözleşmesi, Kullanıcı Site’ ye Üye Olduğu Sürece Yürürlükte Kalacak ve Taraflar Arası Hüküm ve Sonuçlarını Doğurmaya Devam Edecek, Kullanıcının Üyelikten Ayrılması veya Geçici ya da Kalıcı Olarak Üyeliğinin Durdurulması Halinde Sona Ermiş Sayılacaktır store.concord.com.tr' nin, Üyeler’ in ve Kullanıcı’ ların İşbu Sözleşmeyi ya da store.concord.com.tr İçinde Yer Alan Üyelik ve Hizmetlere İlişkin Belli Kuralları İhlal Etmeleri Durumunda, Sözleşmeyi Tek Taraflı Olarak Feshedebilecek ve Kullanıcı veya Üyeler Feshe Sebep Olacak Fiilleri Nedeniyle store.concord.com.tr Sitesinin Uğramış Olduğu Tüm Zararı Tazmin Edeceklerdir
 10. Mücbir Sebep
  CONCORD, Hukuken Mücbir Sebep Sayılan Tüm Durumlarda, store.concord.com.tr Sitesine Ait İşbu “ Üyelik Sözleşmesinde Geçen Yükümlülükleri Geç İfadan veya Hiç İfa Etmemekten Dolayı Herhangi Bir Sorumluluk Kabul Etmemektedir Hukuken Mücbir Sebep Sayılan Bu Hallerde, Kullanıcılar Tarafından Gecikme veya İfa Etmeme veya Temerrüt Nedeniyle CONCORD' dan Herhangi Bir Ad veya Nam Altında Tazminat Talep Etmeleri Mümkün Olmayacaktır Kullanıcı’ lar veya Üye’ ler Bu Durumu Şimdiden Kabul ve Beyan Ederler
 11. Uygulanacak Hukuk ve Yetki
  İşbu Üyelik Sözleşmesi ve store.concord.com.tr' de Yer Alan Hizmetlerden Yararlanılmasından Kaynaklanacak İhtilaflar Türk Hukuku’ na Tabidir ve Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir CONCORD, Kullanıcı ve Üye’ nin Bulunduğu Ülkede Dava Açma Hakkı Saklıdır
 12. Yürürlülük ve Kabul
  İşbu Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi, CONCORD Tarafından Kullanıcı veya Üyeler’ e İçeriğinde İlan Edildiği Tarihte Yürürlülük Kazanır Kullanıcı’ lar ve Üye’ ler, İşbu Sözleşme Hükümlerini store.concord.com.tr Sitesini Kullanmakla Kabul Etmiş Olmaktadırlar CONCORD, Dilediği Zaman İşbu Sözleşme Hükümlerinde Değişikliğe Gidebilir, Değişiklikler, Değişiklik Tarihi Belirtilerek store.concord.com.tr Üzerinden Yayınlanır ve Aynı Tarihte Yürürlüğe Girer

14 Nisan 2020

Çerez Kullanımı

Sizlere En İyi Alışveriş Deneyimini Sunabilmek Adına Sitemizde Çerezler ( Cookies ) Kullanılmaktadır
Detaylı Bilgilendirmeye Bağlantı Adresinden Ulaşabilirsiniz
Çerez Bilgilendirme